Voteringsoversikt for sak:

Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.03.2015 Kl. 14:29:16)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt at bompengeselskap får tillatelse til å kreve inn bompenger til delvis bompengefinansierinhg av fase 1 av bypakke for transport i Nedre Glomma i Østfold. Fase 1 en består bl.a. av prosjektet rv. 110 Ørebekk-Simo som er hovedinnfartsåren til Fredrikstad., og videre en rekke kollektivtiltak og tiltak for gående og syklende både i Fredrikstad og Sarpsborg. Tiltakene i fase 1 er kostnadsregnet til 1,2 mrd. kroner. Finansieringen består av statlige midler 536 mill, kroner, fylkeskommunale midler 109 mill. kroner og bompenger 555 mill kroner.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger