Voteringsoversikt for sak:

Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (09.06.2015 Kl. 18:34:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (09.06.2015 Kl. 18:34:58)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (09.06.2015 Kl. 18:35:28)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (09.06.2015 Kl. 18:35:47)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner. Meldingen ble enstemmig vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger