Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 333 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner. Meldingen ble enstemmig vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2015