Voteringsoversikt for sak:

Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (28.04.2016 Kl. 16:39:00)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (28.04.2016 Kl. 16:39:09)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (28.04.2016 Kl. 16:39:33)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt ny lov om skatteforvaltning som innebærer at forvaltningsreglene for skatt og avgift samles i én uttømmende skatteforvaltningslov.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen