Voteringsoversikt for sak:

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (13.06.2016 Kl. 14:20:12)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav D § 13 andre ledd

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (13.06.2016 Kl. 14:20:36)
 3. 3 Votering

  (13.06.2016 Kl. 14:20:44)

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet