Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga

Prop. 121 LS (2015-2016), Innst. 385 L (2015-2016), Lovvedtak 110-121 (2015-2016) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2016 Innst. 385 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 16.06.2016