Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Grunnlovsforslag om endring i § 25 (bruk av rikets forsvarsmakt på fremmed jord)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  Mot

  Fordeling

  33 For
  134 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  134 For
  33 Mot

  Votering fordelt på:

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 45, jf. Innst. 247 S (2017-2018), jf. Dokument 12:45 (2015-2016) som er fremmet av Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe og Helge Thorheim. Forslaget går ut på en endring i Grunnloven § 25 med sikte på at kontakten mellom regjeringen og Stortinget mht. bruk av landets forsvarsmakt i væpnet konflikt utenlands blir underlagt en fast fremgangsmåte som sikrer folkevalgt styring og kontroll. I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen foreslo medlemmene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti å bifalle alternativ 2. Forslaget fikk stemmene fra disse partiene samt MDG og Rødt. Øvrige partier stemte imot.

Behandling og vedtak

Saken er ferdigbehandlet

Vedtak og henstillinger