Grunnlovsforslag om endring i § 25 (bruk av rikets forsvarsmakt på fremmed jord)

Dokument 12:45 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang