Voteringsoversikt for sak:

Perspektivmeldingen 2017
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (06.06.2017 Kl. 14:53:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (06.06.2017 Kl. 14:53:38)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (06.06.2017 Kl. 14:53:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (06.06.2017 Kl. 14:54:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (06.06.2017 Kl. 14:54:38)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger