Perspektivmeldingen 2017

Meld. St. 29 (2016-2017), Innst. 358 S (2016-2017)

Merknad

Finanskomiteen har besluttet å avholde høring med særskilt inviterte instanser. Øvrige instanser er velkomne til å sende sine innspill til Perspektivmeldingen 2017 innen fredag 12. mai kl. 18.00 til finans@stortinget.no.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2017 Innst. 358 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2017