Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  4 For
  97 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

 3. 3Votering

  For

  Fordeling

  65 For
  36 Mot

  Votering fordelt på:

 4. 4Votering

  For

  Fordeling

  65 For
  35 Mot

  Votering fordelt på:

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har vedtatt endringer i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.), jf. Prop. 64 L (2016-2017) og Innts. 320 L (2016-2017). Endringene innebærer bl.a. at klageinstanser skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret når det frie skjønnet i kommunen skal prøves og at hvordan dette hensynet er vektlagt må begrunnes. Videre skal kommunene som offentlig organ kunne reise sak mot staten. Endringene innebærer også at kommunene skal kunne reise søksmål om gyldigheten av innsigelser etter plan- og bygningsloven og vedtaket i departementet i saker om innsigelser.

Behandling og vedtak

Lovsaken er ferdigbehandlet