Voteringsoversikt for sak:

Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (09.06.2017 Kl. 02:54:28)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (09.06.2017 Kl. 02:54:59)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (09.06.2017 Kl. 02:55:12)
  For

  Det ble votert over:

  Resten av stor bokstav A, romertall I

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (09.06.2017 Kl. 02:55:30)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A, romertall III - V

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (09.06.2017 Kl. 02:55:40)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. 6 Votering

  (09.06.2017 Kl. 02:55:57)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B, romertall I - IV

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (09.06.2017 Kl. 02:56:16)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B, romertall V.

  Votering fordelt på:

 8. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt å be regjeringen legge til rette for at kommuner som ønsker det, kan overta ansvaret for tannhelsetjenesten fra 2020. Dette skal være en prøveordning som skal følgeevalueres frem til 2023. Regjeringen er videre bedt om å fremme en egen sak for Stortinget om overføring av tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene - basert på erfaringene fra prøveordningen - som kan gi grunnlag for beslutning om overføring fra 2023. Vedtakene ble støttet av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Stortinget har vedtatt lovendringer som legger til rette for kommunal overtakelse av ansvaret for tannhelsetjenen. I vedtaket er det presisert at Kongen kan sette i kraft bestemmelsene til ulik tid for ulike deler av landet. I tillegg er det vedtatt enkelte andre endringer i helselovgivningen, herunder kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, støttet av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen