Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 1. juni 2017

Kari Kjønaas Kjos

Tone Wilhelmsen Trøen

leder

ordfører