Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:30:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:30:53)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:31:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:32:18)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:32:50)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:33:26)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:34:07)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:34:39)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:35:11)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:35:56)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i statsborgerloven om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og at slikt tap avgjøres ved dom, jf. Prop. 146 L (2016-2017) og Innst. 173 L (2017-2018). Stortinget har vedtatt å be regjeringen komme tilbake med forslag om tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, og at slikt tap skal avgjøres av domstolen. Stortinget har videre vedtatt å be regjeringen komme tilbake med forslag om at tap av statsborgerskap, uavhengig av årsak, skal avgjøres av domstolen. Et forslag om å be regjeringen utrede om det kan etableres en ordning med rask domstolsbehandling av saker som gjelder tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, ble vedtatt. Stortinget har vedtatt at det er sterkt kritikkverdig av justis,- beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug offentlig har fremsatt uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg