Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 8. mars 2018

Karin Andersen

Jon Engen-Helgheim

leder

ordfører