Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om en rusreform for å sikre skadeforebygging og individuell helsehjelp til rusavhengige
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (24.04.2018 Kl. 16:53:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (24.04.2018 Kl. 16:53:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (24.04.2018 Kl. 16:54:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (24.04.2018 Kl. 16:54:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (24.04.2018 Kl. 16:54:45)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (24.04.2018 Kl. 16:55:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (24.04.2018 Kl. 16:55:29)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (24.04.2018 Kl. 16:55:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (24.04.2018 Kl. 16:56:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (24.04.2018 Kl. 16:56:45)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (24.04.2018 Kl. 16:57:18)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 12. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet to representantforslag om utforming av ruspolitikken. I komiteinnstillingen gis det støtte til at regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal vurdere ruspolitikken - rusreformutvalget. Komiteens flertall gir i innstillingen uttrykk for at de mener det er viktig å trekke en grense mellom bruk og besittelse av mindre mengder illegaler stoffer til eget bruk, og kriminelle handlinger som er utført i rus eller med bakgrunn i rusavhengighet. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkepart har Stortinget vedtatt å be regjeringen evaluere LAR-ordningen, ved å utvide mandatet til rusreformutvalget. Videre er det vedtatt å be regjeringen gi foreldre med rusavhengighet tilbud om oppfølging og utredning, Det er også vedtatt å be regjeringen sørge for at det oppsøkende tilbudet til tyngre rusmisbrukere utvikles.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger