Representantforslag om en rusreform for å sikre skadeforebygging og individuell helsehjelp til rusavhengige

Dokument 8:29 S (2017-2018), Innst. 215 S (2017-2018), Dokument 8:29 S (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Une Bastholm Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 12.04.2018 Innst. 215 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 12.04.2018

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 24.04.2018