Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om en rusreform for å sikre skadeforebygging og individuell helsehjelp til rusavhengige

Dokument 8:29 S (2017-2018), Innst. 215 S (2017-2018), Dokument 8:29 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Une BastholmSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenForslag fra (MDG)Innstilling avgitt 12.04.2018Innst. 215 S (2017-2018)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet to representantforslag om utforming av ruspolitikken. I komiteinnstillingen gis det støtte til at regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal vurdere ruspolitikken - rusreformutvalget. Komiteens flertall gir i innstillingen uttrykk for at de mener det er viktig å trekke en grense mellom bruk og besittelse av mindre mengder illegaler stoffer til eget bruk, og kriminelle handlinger som er utført i rus eller med bakgrunn i rusavhengighet. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkepart har Stortinget vedtatt å be regjeringen evaluere LAR-ordningen, ved å utvide mandatet til rusreformutvalget. Videre er det vedtatt å be regjeringen gi foreldre med rusavhengighet tilbud om oppfølging og utredning, Det er også vedtatt å be regjeringen sørge for at det oppsøkende tilbudet til tyngre rusmisbrukere utvikles.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 12.04.2018

  Behandlet i Stortinget: 24.04.2018