Representantforslag om en rusreform for å sikre skadeforebygging og individuell helsehjelp til rusavhengige

Dokument 8:29 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Une Bastholm Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (MDG)

Saksgang