Voteringsoversikt for sak:

Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.12.2017 Kl. 13:52:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (15.12.2017 Kl. 13:52:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (15.12.2017 Kl. 13:52:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (15.12.2017 Kl. 13:53:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (15.12.2017 Kl. 13:53:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (15.12.2017 Kl. 13:54:13)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (15.12.2017 Kl. 13:54:39)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 8. 8 Votering

  (15.12.2017 Kl. 13:55:06)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (15.12.2017 Kl. 13:55:35)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (15.12.2017 Kl. 13:55:58)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (15.12.2017 Kl. 13:56:28)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 12. 12 Votering

  (15.12.2017 Kl. 13:56:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (15.12.2017 Kl. 13:57:22)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (15.12.2017 Kl. 13:57:50)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (15.12.2017 Kl. 13:58:20)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 16. 16 Votering

  (15.12.2017 Kl. 13:58:43)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 17. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2018, kapitler under Arbeids- og sosialdepartement, Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (Rammeområde 7). Rammeområde 7 ble vedtatt med netto utgiftsramme på kroner 445 498 676 000.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger