Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  Mot

  Fordeling

  11 For
  88 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

  Mot

  Fordeling

  47 For
  53 Mot

  Votering fordelt på:

 3. 3Votering

  Mot

  Fordeling

  8 For
  92 Mot

  Votering fordelt på:

 4. 4Votering

  Mot

  Fordeling

  47 For
  52 Mot

  Votering fordelt på:

 5. 5Votering

  Mot

  Fordeling

  3 For
  97 Mot

  Votering fordelt på:

 6. 6Votering

  Mot

  Fordeling

  8 For
  92 Mot

  Votering fordelt på:

 7. 7Votering

  Mot

  Fordeling

  2 For
  98 Mot

  Votering fordelt på:

 8. 8Votering

  Mot

  Fordeling

  7 For
  93 Mot

  Votering fordelt på:

 9. 9Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Merknad

  Rødt skulle her stemt MOT forslag nr. 53.

  Fordeling

  8 For
  92 Mot

  Votering fordelt på:

 10. 10Votering

  Mot

  Fordeling

  11 For
  89 Mot

  Votering fordelt på:

 11. 11Votering

  Mot

  Fordeling

  12 For
  88 Mot

  Votering fordelt på:

 12. 12Votering

  Mot

  Fordeling

  19 For
  81 Mot

  Votering fordelt på:

 13. 13Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  30 For
  70 Mot

  Votering fordelt på:

 14. 14Votering

  Mot

  Fordeling

  30 For
  70 Mot

  Votering fordelt på:

 15. 15Votering

  Mot

  Fordeling

  37 For
  63 Mot

  Votering fordelt på:

 16. 16Votering

  Mot

  Fordeling

  40 For
  60 Mot

  Votering fordelt på:

 17. 17Votering

  Mot

  Fordeling

  42 For
  58 Mot

  Votering fordelt på:

 18. 18Votering

  Mot

  Fordeling

  48 For
  52 Mot

  Votering fordelt på:

 19. 19Votering

  Mot

  Fordeling

  48 For
  52 Mot

  Votering fordelt på:

 20. 20Votering

  Mot

  Fordeling

  47 For
  53 Mot

  Votering fordelt på:

 21. 21Votering

  Mot

  Fordeling

  48 For
  52 Mot

  Votering fordelt på:

 22. 22Votering

  For

  Fordeling

  97 For
  2 Mot

  Votering fordelt på:

 23. 23Votering

  For

  Fordeling

  96 For
  2 Mot

  Votering fordelt på:

 24. 24Votering

 25. 25Votering

  For

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 26. 26Votering

  Mot

  Fordeling

  49 For
  51 Mot

  Votering fordelt på:

 27. 27Votering

 28. 28Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har behandlet Regjeringens melding om "Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid". Meldingen ble behandlet sammen med et Representantforslag fra SV om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket mm. Det ble fremmet en rekke forslag i forbindelse med behandlingen. - Det ble bl.a. vedtatt at Regjeringen skal legge frem sektorvise ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor. - Videre vedtok Stortinget at Regjeringen skal implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder samt andre egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene så snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen 2026. - I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen om en helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer.

Behandling og vedtak

Saken er ferdigbehandlet

Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

Vedtak og henstillinger