Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:09:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:10:14)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:10:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:10:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:11:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:11:37)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:11:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:12:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:12:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Merknad

  Rødt skulle her stemt MOT forslag nr. 53.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:12:47)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:13:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:13:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:13:45)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:14:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:14:24)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 16. 16 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:14:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 17. 17 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:15:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 18. 18 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:15:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 19. 19 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:15:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 20. 20 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:16:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 21. 21 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:16:38)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 22. 22 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:17:27)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 23. 23 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:17:57)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 24. 24 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:18:29)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 25. 25 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:18:58)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 26. 26 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:19:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 27. 27 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:19:53)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 28. 28 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:20:07)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 29. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Regjeringens melding om "Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid". Meldingen ble behandlet sammen med et Representantforslag fra SV om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket mm. Det ble fremmet en rekke forslag i forbindelse med behandlingen. - Det ble bl.a. vedtatt at Regjeringen skal legge frem sektorvise ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor. - Videre vedtok Stortinget at Regjeringen skal implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder samt andre egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene så snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen 2026. - I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen om en helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger