Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  Mot

  Fordeling

  49 For
  55 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3Votering

 4. 4Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  56 For
  48 Mot

  Votering fordelt på:

 5. 5Votering

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har vedtatt endringer i universitets- og høyskoleloven. Dette er flere endringer som gjelder eksamen og klage på eksamen, blant annet er det lovfestet krav om at det skal utarbeides sensorveiledning til alle eksamener. Videre er NOKUTs todelte oppgaveportefølje tydeliggjort i loven. Det er også vedtatt bestemmelser om behandling av personopplysninger. Et lovforslag fra regjeringen om å gi universiteter og høyskoler adgang til å stille tilleggskrav ved opptak fikk ikke flertall.

Behandling og vedtak

Lovsaken er ferdigbehandlet

Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg