Voteringsoversikt for sak:

Lov om register over reelle rettighetshavere
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.02.2019 Kl. 13:20:55)

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (07.02.2019 Kl. 13:21:29)

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (07.02.2019 Kl. 13:21:29)

  Votering fordelt på:

 4. 3a Alternativ votering

  (07.02.2019 Kl. 13:22:12)

  Votering fordelt på:

 5. 3b Alternativ votering

  (07.02.2019 Kl. 13:22:12)

  Votering fordelt på:

 6. 4 Votering

  (07.02.2019 Kl. 13:22:29)
  For

  Det ble votert over:

  Resten av stor bokstav A.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. 5 Votering

  (07.02.2019 Kl. 13:22:38)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 8. 6 Votering

  (07.02.2019 Kl. 13:23:08)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B.

  Votering fordelt på:

 9. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til ny lov om register over reelle rettighetshavere og bedt regjeringen presisere i forskrift hvem som skal identifiseres som reelle rettighetshavere.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen