Innstilling fra finanskomiteen om Lov om register over reelle rettighetshavere

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 31. januar 2019

Henrik Asheim

Kari Elisabeth Kaski

leder

ordfører