Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.01.2019 Kl. 12:56:28)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (17.01.2019 Kl. 12:57:13)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (17.01.2019 Kl. 12:57:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortignet har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven. Ingen av forslagene i saken fikk flertall.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger