Voteringsoversikt for sak:

Endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.06.2019 Kl. 16:33:13)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (11.06.2019 Kl. 16:33:20)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har einstemmig vedtatt endringar i stadnamnlova i samsvar med forslaga i proposisjonen.Målet med endringane er å stille kommunane friare i avgjerder om stadnamn, både val av stadnamn og skrivemåten av dei. Dessutan er det vedtatt føresegner om vern og bruk av samiske stadnamn. Språkrådet si rolle som stadnamnteneste er er tatt inn i lova, og Språkrådet har fått eit utvida mandat.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet