Voteringsoversikt for sak:

Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.06.2019 Kl. 15:43:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 10 - 17 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (05.06.2019 Kl. 15:44:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 9 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (05.06.2019 Kl. 15:44:28)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (05.06.2019 Kl. 15:44:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 og 7 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (05.06.2019 Kl. 15:45:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (05.06.2019 Kl. 15:45:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 - 4 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (05.06.2019 Kl. 15:45:43)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (05.06.2019 Kl. 15:46:18)
 9. 9 Votering

  (05.06.2019 Kl. 15:46:52)
 10. 10 Votering

  (05.06.2019 Kl. 15:47:26)
 11. 11 Votering

  (05.06.2019 Kl. 15:48:29)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 12. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor). Lovendringene følger opp avtale inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Avtalen innebærer at offentlig tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte skal legges om til livsvarige påslagsordninger som kommer i tillegg til folketrygden. Det er vedtatt nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning for personer født fra og med 1963. Opptjening etter de nye opptjeningsreglene skal skje fra 1. januar 2020. Den nye alderspensjonsordningen omtales som påslagspensjon. Ap, Sp og SV stemte mot deler av lovendringen mens MDG og Rødt stemte imot hele lovendringen.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet