Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 28. mai 2019

Erlend Wiborg

Heidi Nordby Lunde

leder

ordfører