Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.12.2019 Kl. 20:07:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 11 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.12.2019 Kl. 20:08:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 - 10 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (11.12.2019 Kl. 20:08:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (11.12.2019 Kl. 20:08:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (11.12.2019 Kl. 20:09:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (11.12.2019 Kl. 20:09:58)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I og II.

  Votering fordelt på:

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Representantforslaget fra representanter fra Arbeiderpartiet om styrking av LHBTI-politikken ble ikke vedtatt under behandlingen i Stortinget. Heller ikke representantforslaget fra representanten fra Miljøpartiet De Grønne om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold ble vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger