Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning sykehustilbudet i resten av landet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (09.12.2019 Kl. 20:10:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (09.12.2019 Kl. 20:10:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (09.12.2019 Kl. 20:10:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (09.12.2019 Kl. 20:13:13)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fremmet av representanter fra Sp om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning av sykehustilbudet i resten av landet. A og regjeringsfraksjonen stemte imot,. Ingen av forslagene som ble fremmet i saken oppnådde flertall.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger