Voteringsoversikt for sak:

Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.12.2019 Kl. 18:23:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.12.2019 Kl. 18:24:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (12.12.2019 Kl. 18:24:58)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (12.12.2019 Kl. 18:25:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (12.12.2019 Kl. 18:25:29)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (12.12.2019 Kl. 18:25:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (12.12.2019 Kl. 18:26:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (12.12.2019 Kl. 18:26:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (12.12.2019 Kl. 18:26:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (12.12.2019 Kl. 18:26:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (12.12.2019 Kl. 18:27:08)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (12.12.2019 Kl. 18:27:33)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (12.12.2019 Kl. 18:28:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 14. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt budsjettet for 2020 for de budsjettkapitler som hører under Justis- og beredskapsdepartementet og som er fordelt til justiskomiteen. De samlede utgifter utgjør om lag 36 mrd. kroner. De største utgiftskapitlene er knyttet til politi, domstoler, kriminalomsorg og sivil beredskap.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger