Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 5. desember 2019

Lene Vågslid

leder og ordf. for kap 400, 475 og 3400

Jan Bøhler

ordf. for kap. 448, 469 og 3469

Petter Eide

ordf. for kap. 430, 470, 3430 og 3470

Ingunn Foss

ordf. for kap. 442, 444, 460, 466, 468, 3442 og 3444

Peter Frølich

ordf. for kap. 440 og 3440

Himanshu Gulati

ordf. for kap. 61 og 453

Solveig Horne

ordf. for kap. 410, 414, 457, 3410 og 3457

Emilie Enger Mehl

ordf. for kap. 454, 455 og 3454

Jenny Klinge

ordf. for kap. 445, 446 og 3445

Frida Melvær

ordf. for kap. 451, 452, 473, 474, 3451, 3473 og 3474

Maria Aasen-Svensrud

ordf. for kap. 45, 432, 467, 471 og 3432