Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om lønnsmoderasjon for høytlønte ledere i staten
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (28.04.2020 Kl. 17:07:47)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 10 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (28.04.2020 Kl. 17:08:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 - 9 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (28.04.2020 Kl. 17:09:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 og 6 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (28.04.2020 Kl. 17:09:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (28.04.2020 Kl. 17:09:52)

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (28.04.2020 Kl. 17:10:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (28.04.2020 Kl. 17:10:54)

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (28.04.2020 Kl. 17:11:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  romertallene I og II.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (28.04.2020 Kl. 17:12:31)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall III.

  Votering fordelt på:

 10. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Representantforslag 31 S (2019-2020) fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik og Geir Pollestad om lønnsmoderasjon for høytlønte ledere i staten, jf. Innst. 177 S (2019-2020). Stortinget vedtok å be Stortingets presidentskap om å nedsette et utvalg som skal utrede felles prinsipper for godtgjørelse til politikere på alle forvaltningsnivåer. Utvalget skal også evaluere ordningen med Stortingets lønnskommisjon. Utvalget gis en bred sammensetning der også KS er representert. Inntil saken fremlegges for Stortinget, fryses godtgjørelsen for stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen på dagens nivå.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger