Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik og Geir Pollestad om lønnsmoderasjon for høytlønte ledere i staten

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 12. mars 2020

Karin Andersen

Masud Gharahkhani

leder

ordfører