Representantforslag om lønnsmoderasjon for høytlønte ledere i staten

Dokument 8:31 S (2019-2020)

Merknad

«Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlige innspill. Skriftlige innspill kan sendes til komiteens postmottak kommunal-forvaltning@stortinget.no innen 31. januar 2020.»

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Geir Pollestad, Sigbjørn Gjelsvik, Trygve Slagsvold Vedum Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang