Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag - skogen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.05.2020 Kl. 15:15:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (19.05.2020 Kl. 15:15:46)

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (19.05.2020 Kl. 15:15:46)

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt å be regjeringen legge frem en plan for økning av det langsiktige opptaket av karbon på norske skogarealer. Videre heter det i vedtaket at planen må, i tillegg til å omfatte en nærmere plan for skogplanting, inneholde kunnskapsbaserte verdiskapingstiltak og konkrete klimatiltak som vil føre til at skogbruket kan bidra til å nå utslippsmålene. Grunnlaget for saken var et representantforslag fra stortingsrepresentanteneTrygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Sandra Borch og Ole André Myhrvold. De øvrige forslagene i saken (jf. Innst 280 S (2019-2020)) fikk ikke flertall.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger