Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag – skogen

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 14. mai 2020

Geir Pollestad

André N. Skjelstad

leder

ordfører