Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag - skogen

Dokument 8:62 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Geir Pollestad, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum Saken er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang