Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag - skogen

Dokument 8:62 S (2019-2020), Innst. 280 S (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 14.05.2020 Innst. 280 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å be regjeringen legge frem en plan for økning av det langsiktige opptaket av karbon på norske skogarealer. Videre heter det i vedtaket at planen må, i tillegg til å omfatte en nærmere plan for skogplanting, inneholde kunnskapsbaserte verdiskapingstiltak og konkrete klimatiltak som vil føre til at skogbruket kan bidra til å nå utslippsmålene. Grunnlaget for saken var et representantforslag fra stortingsrepresentanteneTrygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Sandra Borch og Ole André Myhrvold. De øvrige forslagene i saken (jf. Innst 280 S (2019-2020)) fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2020

   Debattert i Stortinget 19.05.2020
   Votert i Stortinget 19.05.2020