Voteringsoversikt for sak:

Midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.05.2020 Kl. 15:05:24)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (19.05.2020 Kl. 15:05:54)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (19.05.2020 Kl. 15:06:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (19.05.2020 Kl. 15:06:28)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. 5 Votering

  (19.05.2020 Kl. 15:06:34)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. 6 Votering

  (19.05.2020 Kl. 15:06:42)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 . Loven viderefører, frem til og med 31. oktober 2020, de bestemmelsene i den midlertidige forskriften som gjelder besøk i fengsel, elektroniske kontrolltiltak som vilkår ved prøveløslatelse fra fengselsstraff, og straffavbrudd. Reglene foreslås inntatt i et nytt kapittel 3 A i straffegjennomføringsloven.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen