Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om utsettelse av riving av Y-blokka til Oslo tingrett har behandlet saken
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (03.06.2020 Kl. 15:17:14)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 og 3 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (03.06.2020 Kl. 15:17:49)

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (03.06.2020 Kl. 15:17:49)

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Representantforslag 106 S (2019-2020) fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om utsettelse av riving av Y-blokka til Oslo tingrett har behandlet saken. jf. Innst. 333 S (2019-2020). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger