Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (09.03.2021 Kl. 15:25:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 og 7 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (09.03.2021 Kl. 15:26:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 og 3 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (09.03.2021 Kl. 15:26:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (09.03.2021 Kl. 15:26:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 på vegne av H, V og KrF.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (09.03.2021 Kl. 15:27:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (09.03.2021 Kl. 15:27:38)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har drøftet et forslag fra stortingsrepresentanter fra Sosialistisk Venstreparti om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger