Representantforslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for arbeids- og sosialkomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 23.02.2021 Innst. 267 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra stortingsrepresentanter fra Sosialistisk Venstreparti om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.2021

   Debattert i Stortinget 09.03.2021
   Votert i Stortinget 09.03.2021