Voteringsoversikt for sak:

Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2021 - lovsaker
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:21:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 og 6 på vegne av SV og R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:22:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av SV, MDG og R.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:22:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av A, SV og R.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:22:42)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:23:08)

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:23:23)

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. 7 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:23:33)

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 8. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 vedtatt lovendringer knyttet til skatter, avgifter og toll mv.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg