Voteringsoversikt for sak:

Olje- og energidepartementets håndtering av åpningen av Barentshavet sørøst
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (18.05.2021 Kl. 15:21:36)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i initiativsak om Olje- og energidepartementets (OEDs) håndtering av åpningen av Barentshavet sørøst. Saken ble aktualisert gjennom opplysninger i media som ble kjent i forbindelse med Høyesteretts plenumsbehandling i sak om 23. konsesjonsrunde og Grunnloven § 112. Bakgrunnen for saken var et ønske om å undersøke om Stortinget fikk all relevant informasjon i forbindelse med avgjørelsen i juni 2013 om åpning for oljeleting i Barentshavet sørøst, eller om informasjon var holdt tilbake. Komiteen ønsket også å få avklart departementets praksis i slike saker. Komiteen påpeker at det kan innebære rollekonflikter at eierskapet i Equinor tilhører OED, samtidig som OED skal regulere olje- og energibransjen m.m. Komiteen mener det er naturlig at regjeringen vurderer om eierskapsforvaltningen for alle børsnoterte selskaper skal legges under eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger