Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen i Sak om Olje- og energidepartementets håndtering av åpningen av Barentshavet sørøst

Dette dokument

  • Innst. 373 S (2020–2021)
  • Kildedok:
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 50
Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 4. mai 2021

Dag Terje Andersen

Terje Breivik

leiar

ordførar