Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om at Norge må trekke seg ut av EUs energibyrå (ACER)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (18.05.2021 Kl. 15:13:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 og 6 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (18.05.2021 Kl. 15:13:57)
 3. 2b Alternativ votering

  (18.05.2021 Kl. 15:13:57)
 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Sigbjørn Gjelsvik om stans i videre tilpasning til EUs energibyrå ACER. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger