Voteringsoversikt for sak:

Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (28.10.2021 Kl. 14:09:04)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilrådingen

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger