Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om helsehjelp til papirløse migranter i Norge
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (21.04.2022 Kl. 14:07:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av SV og R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (21.04.2022 Kl. 14:07:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av SV, R og KrF.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (21.04.2022 Kl. 14:08:12)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (21.04.2022 Kl. 14:08:30)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (21.04.2022 Kl. 14:08:52)

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (21.04.2022 Kl. 14:09:23)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag - fremmet av representanter fra Sosialistisk Venstreparti - om helsehjelp til papirløse migranter i Norge. Personer uten lovlig opphold har i dag rett til øyeblikkelig helsehjelp, og i saken foreslås en utvidelse av denne retten, blant annet tilgang til fastlegeordningen. Forslagene ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger