Voteringsoversikt for sak:

Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (02.06.2022 Kl. 15:06:43)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I § 4A-2 annet ledd.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (02.06.2022 Kl. 15:06:56)

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (02.06.2022 Kl. 15:07:58)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene i smittevernloven om koronasertifikat. Bestemmelsene oppheves 1. juli 2023.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet