Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2022 Innst. 415 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene i smittevernloven om koronasertifikat. Bestemmelsene oppheves 1. juli 2023.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 07.06.2022