Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013

Dokument 3:2 (2014-2015), Innst. 179 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 17.02.2015 Innst. 179 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Kontrollene viser at eierskapsutøvelsen på de undersøkte områdene må styrkes gjennom bedre oppfølging av fastsatte mål og krav. Komiteen slutter seg i innstillingen til Riksrevisjonens anbefalinger. Saken ble vedtatt og vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 12.05.2015