Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Finn interpellasjon etter

Alle (21 - 40 av 43)
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2019-2020)

  Datert: 13.12.2019

  Besvart på vegne av: Justis- og innvandringsministeren

  Besvart: 28.01.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om nedgang i politiårsverk ved lensmannskontorer som står igjen etter politireformen, sett på bakgrunn av Stortingets vedtak om styrking av disse kontorene
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2019-2020)

  Datert: 13.12.2019

  Besvart på vegne av: Justis- og innvandringsministeren

  Besvart: 28.01.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om Domstolkommisjonens utredning om ny struktur for domstolene, og hvordan mandat og diverse andre forhold påvirker utredningens verdi som grunnlag for endringer
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2019-2020)

  Datert: 09.12.2019

  Besvart: 14.01.2020 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om tolkning av naturmangfoldloven § 18 c i forbindelse med jakt på ulv ved oppfylt bestandsmål, og om politisk eller juridisk vurdering ved bruk av paragrafen
 • Interpellasjon fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2019-2020)

  Datert: 09.12.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I Finnmark bør du ikke bli akutt syk. Finnmarkssykehuset har det siste året registrert over 700 avvik, av dem 41 alvorlige. Ansatte har gjentatte ganger tatt opp at underbemanningen skaper farlige situasjoner. I februar var situasjonen så alvorlig at en person døde som følge av underbemanning. Samtidig er det en pågående krise i luftambulansen i nord. Forsvaret har måttet sette inn ekstra helikopter fordi Babcock, som varslet, ikke har vært i stand til å overholde kontrakten. Eksemplene på situasjoner som kunne ha gått galt, er mange – som jenta med mistenkt hjerneblødning som måtte vente 3,5 timer. Da sykehuset i Kirkenes ble bygget, var det ikke råd til helikopterlandingsplass. Det er ennå usikkert når den kommer på plass. Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å sikre at befolkningen i Finnmark får den samme helsehjelpen i akutte situasjoner som befolkningen i resten av landet?
 • Interpellasjon fra Tuva Moflag (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2019-2020)

  Datert: 06.12.2019

  Besvart: 14.01.2020 av eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes

  Om avdekkingen av 13 000 avvik knyttet til voldsepisoder i eldreomsorgen, og at regjeringen samtidig har levert det strammeste budsjettet til kommunene på 15 år
 • Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2019-2020)

  Datert: 26.11.2019

  Besvart: 16.12.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om grep for å snu utviklingen med befolkningsnedgang i de tre nordligste fylkene, med henvisning til at ingen naturlov sier at Norge skal sentraliseres eller tjenester nedlegges
 • Interpellasjon fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2019-2020)

  Datert: 22.11.2019

  Besvart: 17.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om å forsvare ytringsfriheten også for dem som har meninger vi misliker, med henvisning til at politiet stoppet SIANs koranbrenning dels pga. bekymring for hevnangrep
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2019-2020)

  Datert: 21.11.2019

  Besvart: 16.12.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om hvilke lover og vedtak som påvirker handlingsrommet i Hovedavtalen for jordbruket, og ev. å endre avtalen slik at hensyn til dyrevelferd, klima og miljø inkluderes
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2019-2020)

  Datert: 18.11.2019

  Besvart: 16.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om å gi sårbare barn i det statlige barnevernet helsehjelpen de har krav på, og om å stoppe nedbyggingen av barne- og ungdomspsykiatrien
 • Interpellasjon fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2019-2020)

  Datert: 13.11.2019

  Besvart: 28.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Om å utarbeide en nasjonal strategi mot sepsis ("blodforgiftning"), i tråd med Verdens helseorganisasjons resolusjon fra 2017
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 13 (2019-2020)

  Datert: 12.11.2019

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 17.12.2019 av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

  Om å sette oss i bedre stand til å møte utfordringen med et stort og økende antall demenstilfeller i befolkningen
 • Interpellasjon fra Mona Fagerås (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2019-2020)

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 16.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om overholdelse av FNs barnekonvensjon artikkel 9 nr. 1 om ikke å skille barn fra sine foreldre mv., og hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre barns beste i denne typen saker, i lys av utvisningen av en firebarnsfar i Lofoten
 • Interpellasjon fra Carl-Erik Grimstad (V) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 11 (2019-2020)

  Datert: 31.10.2019

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 19.11.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å arbeide for mer aktiv bruk av kunnskapsbaserte og effektive selvmordsforebyggende programmer i skolen
 • Interpellasjon fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til barne- og familieministeren

  Interpellasjon nr. 10 (2019-2020)

  Datert: 28.10.2019

  Besvart: 14.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om tiltak for å styrke barnevernet ytterligere og sette barnevernstjenesten best mulig i stand til å gi støtte til familier som har behov for hjelp
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 9 (2019-2020)

  Datert: 26.10.2019

  Besvart: 19.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om motsetningen mellom gode intensjoner i naturmangfoldloven og Naturpanelets advarsler på den ene siden og regjeringas forvaltningsgrep på den andre
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2019-2020)

  Datert: 24.10.2019

  Besvart: 19.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Om å la optikerne få et større ansvar for oppfølgingen av øyehelsen i Norge, noe som vil gi mindre reisebelastning og være spesielt gunstig for pasienter i distriktene
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2019-2020)

  Datert: 23.10.2019

  Besvart: 14.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om å gi nødvendig drahjelp slik at tarenæringen blir en ny bærekraftig og lønnsom marin næring
 • Interpellasjon fra Jon Gunnes (V) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 6 (2019-2020)

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 05.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om å bidra til at norske hurtigbåter blir mer klimavennlige, og til at flere norske grønne arbeidsplasser skapes
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 5 (2019-2020)

  Datert: 09.10.2019

  Besvart: 24.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om samarbeid med Sverige for å få tilbake laksen i Trysilelva, og hva regjeringen vil gjøre videre når Interreg-prosjektet "Två länder - én elv" utløper i 2020
 • Interpellasjon fra Marianne Synnes Emblemsvåg (H) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2019-2020)

  Datert: 02.10.2019

  Besvart: 22.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om oppfølging av vedtaket fra Nordisk råd om en felles nordisk etisk komité for godkjenning av kliniske studier, for å stimulere til flere internasjonale kliniske studier i Norge og Norden